Vitamine K2 onderzoek

Onderzoek dat effect laat zien op mensen is meestal erg duur en tijdrovend. Bovendien is het niet makkelijk om een octrooi op natuurlijke stoffen zoals vitamine K2 te krijgen. Om deze redenen is het zeer ongebruikelijk voor commerciële bedrijven om deze studie te voltooien en de nodige miljoenen te investeren. De drie meest baanbrekende studies over het effect van vitamine K2 zijn daarom aangevuld met overheidsgelden, in het bijzonder met die van Nederland. De definitieve verslagen werden voltooid in 2004, 2009 en de meest recente, drie jaar durende studie, is gepubliceerd in 2013.

De Rotterdamse studie

De Rotterdamse studie werd voltooid in 2004. 4807 mensen die ouder waren dan 55 jaar kregen een dagelijkse dosis vitamine K2 over een periode van 7 jaar. De resultaten waren bijzonder opmerkelijk. De Rotterdamse studie werd geleid door Professor Cees Vermeer en werd voltooid in november 2004. Cees Vermeer is professor in biochemie aan de Universiteit van Maastricht. Hij heeft vitamine K meer dan 30 jaar bestudeerd en is erkend als Europa’s toonaangevende expert in vitamine K. Professor Vermeer is geïnterviewd door diverse toonaangevende tijdschriften over zijn baanbrekende werk.

De vrouwen studie

16057 vrouwen in de leeftijd tussen 49 en 70 jaar werden gevolgd over een periode van 8 jaar om erachter te komen of er een positief effect is door inname van een dagelijkse dosering vitamine K2. De studie werd voltooid in 2009. Volgens Dr. Leon Schurgers van CARIM, de Universiteit van Maastricht, ondersteunt deze studie de bevindingen van de Rotterdamse studie.

3-jaar durende studie

Een onlangs gepubliceerde driejarige studie van vitamine K2 toont aan dat regelmatige, dagelijkse inname van vitamine K2 gedurende ten minste drie jaar de leeftijdsgerelateerde ontkalking van botten en ontwikkeling van cardiovasculaire aandoeningen kan voorkomen.
Dit verbetert dus de kans op een betere gezondheid en hierdoor een betere kwaliteit van leven.

Tenzij het Japanse gerecht “Natto” onderdeel van je dagelijkse dieet is, dien je dagelijks een supplement met vitamine K2 in te nemen om te voorkomen dat botziekten van cardiovasculaire aandoeningen zich ontwikkelen.

Vitamine K2 helpt osteoporose en cardiovasculaire ziekten te voorkomen

De levensverwachting in de westerse wereld stijgt gestaag. Dit betekent dat meer van ons aan leeftijd gerelateerde problemen en ziekten zullen lijden. Als bevolkingsgroep zullen we meer problemen met osteoporose en hart en vaatziekten krijgen. (bron: Hogne Vik)

Onderzoek naar en het begrijpen van het verouderingsproces staat in groeiende belangstelling. Op hetzelfde moment worden zowel bekende als nieuwe voedingstoffen en hun potentiële effect op het verouderingsproces nader onderzocht.

Vitamine K2 is een stof die de ontwikkeling van het leeftijdsgebonden proces van osteoporose (broze botten) en hart en vaatziekten vertraagt.
Dit is goed nieuws voor degenen onder ons die geïnteresseerd zijn in gezondheid en een actieve rol willen spelen in hun preventieve zelfzorg, zodat zij langer en met een betere kwaliteit van het leven kunnen genieten.

Vitamine K2 in voeding

De invloed van vitamine K2 (mena-quinone-7) op je gezondheid is vooral goed gedocumenteerd in de afgelopen vijf jaar.
Vitamine K werd ontdekt op het Instituut voor biochemie aan de Kopenhagen Universiteit in 1929. Als onderdeel van een experiment werden kippen gevoed met een vetarm dieet. Dit leidde tot de ontdekking van vitamine K, die werd beschreven als een vetoplosbare vitamine gevonden in twee biologisch actieve vormen, Fyllochinon (vitamine K1) en menaquinon (vitamine K2).

Het verschil tussen vitaminen K1 en K2 is dat vitamine K1 wordt geproduceerd door planten en algen en is terug te vinden in groenten, met name groene bladgroenten. Vitamine K2 word geproduceerd door een verscheidenheid van bacteriën en is terug te vinden in vlees, zuivelproducten, eieren en gefermenteerde levensmiddelen.

Wij vinden vooral grote hoeveelheden vitamine K2 in kaas, yoghurt en in het bijzonder Natto (een japans gerecht gemaakt van gefermenteerde sojabonen). In de dikke darm wordt vitamine K2 gevormd door de natuurlijke flora van bacterien die helpen bij het afbreken en verteren van voedingstoffen. K2 moleculen verschillen van K1 moleculen doordat ze verschillende onverzadigde zijketens hebben van terpenoide eenheden met lengtes van (1-14). De lengte van de zijketen is de basis voor de benamingen menaquinone-4, menaqiunone-7, enzovoort.

Vitamine K (zowel K1 en K2) zijn nodig om veel van de door het lichaam geproduceerde eiwitten te activeren, wijzigen of aan te passen zodat ze belangrijke fysiologische functies in gang kunnen zetten.

De gedachtegang achter dit onderzoek en waar we in het bijzonder interesse in hebben, zijn de functies met betrekking tot sterkere botten en een gezonder cardiovasculair systeem.

Er is een breed draagvlak voor de overtuiging dat het huidige westerse dieet te weinig vitamine K2 biedt en dat vitamine K2 supplementen kunnen helpen om de ontwikkeling van osteoporose en hart en vaatziekten bij zowel mannen als vrouwen kunnen voorkomen.

Recente studies bevestigen de noodzaak van verhoogde inname van vitamine K2

Recente epidemiologische studies, studies die van een duidelijk omschreven bevolkingsgroep zijn, bevestigen de noodzaak voor verhoogde inname van vitamine K2 en laten zien dat de meeste volwassen en vooralsnog gezonde mensen te weinig vitamine K2 in hun lichaam hebben. Met andere woorden een gematigd vitamine K2 tekort.
In het bijzonder werden er lage waarden menaquinone-7 (MK7), de meeste actieve moleculaire vorm van vitamine K2, vastgesteld.
Voor de meeste mensen biedt een westers dieet genoeg vitamine K1 voor het lichaam zogenoemde “interne milieu”, maar niet genoeg vitamine K2 (MK7) om osteoporose, verkalking van de slagaders en hart en vaatziekten normaal te voorkomen.

Epidermiologische (bevolkingsonderzoek) studies tonen een omgekeerde relatie tussen de inname van vitamine K en het voorkomen van broze, makkelijk breekbare botten en atherosclerose bij ouderen.

Epidermiologische studies hebben ook gekeken naar niveaus van vitamine K2 in voeding en het risico van het ontwikkelen van hart en vaatziekten.

De Rotterdamse studie rapporteerde een sterke omgekeerde relatie tussen de inname van vitamine K2 en kransslagader aandoeningen (hartaanvallen en ontstekingen aan het hart). Het verband tussen osteoporose en inname van vitamine K2 is ook beoordeeld door hoge inname van versus lage inname te evalueren onder de vrouwelijke bevolking van Japan.

De verbetering werd pas statistisch significant na 2 tot 3 jaar van regelmatige inname van vitamine K2.

Een aanzienlijk hoger aantal incidenten van botbreuken werd geconstateerd bij vrouwen die leefden in westelijk Japan ten opzichte van oostelijk Japan.
De bevolking van West Japan eet zelden traditionals Japanse gerechten met het hoge gehalte aan natuurlijke vitamine K2, terwijl traditionele gerechten, (zoals Natto) met hoge vitamine K2 niveaus een vast onderdeel zijn van de voedingsgewoonte in oost Japan.

Een laag vitamine K2 niveau moet ook als serieuze risicofactor aangemerkt worden voor een verhoogde kans op vervroegde botontkalking en verkalking van de kransslagaders (vernauwing van de slagaders rond het hart) met name voor mensen die lijden aan diabetes of gevorderde nierproblemen hebben, daarnaast zeker ook voor ouderen.
Populatie gebaseerde studies hebben aangetoond dat er een omgekeerde relatie is tussen de inname van vitamine K2 uit voeding en het risico op botbreuken, alsmede tussen de inname van vitamine K2 en cardiovasculaire gezondheid.

Vrouwen die structureel vitamine K2 supplementen innamen werden voor 12 maanden gevolgd, dit was echter niet lang genoeg om statistisch significant positieve gezondheidseffecten aan te tonen.

Vanaf januari 2013 zijn twee onwillekeurige placebo gecontroleerde klinische onderzoeken gepubliceerd. Over het effect op het geven van vitamine K2 supplementen aan gezonde ouderen.
1 studie werd gedaan op Noorse vrouwen, de andere op Griekse vrouwen. Vergeleken met de placebo-groep, leidde 12 maanden van het dagelijks gebruik van 360 microgram menaquinone-7 (vitamine K2) niet tot verbeterde volledige MBD (bot mineraal dichtheid) niveaus van de heup, de hals van het bovenbeen en wervels bij postmenopauzale Noorse vrouwen.
De tweede studie is ook uitgevoerd over een periode van 12 maanden, maar werd gedaan onder de Griekse bevolking. Een groep van 115 Grieks, postmenopauzale vrouwen werden verdeeld in vier groepen die elk melk en yoghurt met verschillende toevoegingen kregen:

Groep 1: geen additieven
Groep 2: vitamine D en calcium
Groep 3: vitamine D en K1 (100mg dagelijks)
Groep 4: vitamine D en K2 (MK2-7 100mg per dag)

Het resultaat was dat de bot mineraal dichtheid significant hoger was in groep 3 en 4, die supplementen van vitamine K1 en K2 hadden ingenomen, in vergelijking met de controlegroep.
Er werden geen voordelen gevonden voor de groep met vitamine D en calcium.

Een nieuwe klinische studie toont een statistisch significante verbetering in de gezondheid van de botten en cardiovasculaire systemen na de dagelijkse inname van vitamine K2 gedurende 3 jaar. Ondanks het feit dat verschillende studies hebben aangetoond dat inname van vitamine K2 onze algehele gezondheid kan verbeteren, toonde de initiële gegevens van de drie jarige “studie van de doorbraak” ten slotte aan dat vitamine K2 de totale dichtheid en sterkte van het bot verbetert en daarnaast ook de cardiovasculaire gezondheid verbetert.

De drie jarige studie naar vitamine K2 was een dubbel blinde klinische proef. Dubbel blind betekent dat noch de artsen als de patiënten wisten wie actieve of placebo pillen kregen.
De proefpersonen waren 244 onwillekeurig geselecteerde Nederlandse vrouwen tussen de leeftijd van 55 tot 65 jaar. Deze werden verdeeld in twee groepen, waarvan er 1 placebo capsules werd gegeven terwijl de andere groep vitamine K2 (menaquinone categorie 7, ook gebruikt in Lifeforce) nam. De vrouwen namen dit dagelijks voor 3 jaar.

De studie biedt als eerste klinische significant bewijs dat vitamine K2 de ontwikkeling van osteoporose beschermt, alsmede de elasticiteit van de bloedvatwanden helpt handhaven.
De klinische relevante verbeteringen werden pas statistisch significant na 2 tot 3 jaar van regelmatige inname van vitamine K2. Deze bevinding verklaart waarom kortere studies (van 12 maanden zoals geciteerd hierboven) doorgaans niet het voordeel van vitamine K2 voor bot en de cardiovasculaire gezondheid aantonen.

Samenvatting en conclusie

Het huidige driejarige programma van vitamine K2 toont aan dat regelmatige dagelijkse inname van vitamine K2 voor tenminste drie jaar, leeftijd gerelateerde achteruitgang van de sterkte van de botten en de ontwikkeling van hart en vaatzieke kan voorkomen en geeft ons een betere kans op verbetering van onze gezondheid en kwaliteit van leven.

Als het Japanse eten “Natto” geen deel uitmaakt van je normale dieet, neem dan dagelijks supplementen met vitamine K2 om de ontwikkeling van bot en cardiovasculaire ziekten te voorkomen.